090 66 99 038 08 38 12 17 19
Hỗ trợ trực tuyến:

Tủ đông giá sỉ

PANASONIC SCR-P697

PANASONIC SCR-P697

8,236,000 VNĐ
SANAKY VH-405A2

SANAKY VH-405A2

6,057,000 VNĐ
SANAKY VH-668HY2

SANAKY VH-668HY2

10,715,000 VNĐ
SANAKY VH-668W2

SANAKY VH-668W2

10,260,000 VNĐ
SANYO SF-C30K(W)

SANYO SF-C30K(W)

5,500,000 VNĐ
SANYO SF-CR21K(W)

SANYO SF-CR21K(W)

7,500,000 VNĐ
ALASKA BCD-3568C

ALASKA BCD-3568C

6,600,000 VNĐ
ALASKA BD-200

ALASKA BD-200

4,700,000 VNĐ
ALASKA BD-400C

ALASKA BD-400C

8,000,000 VNĐ
ALASKA HB-550C

ALASKA HB-550C

10,500,000 VNĐ
PANASONIC SCR-P997

PANASONIC SCR-P997

9,086,000 VNĐ
SANAKY VH 2899A1

SANAKY VH 2899A1

5,760,000 VNĐ
SANAKY VH 4099W1

SANAKY VH 4099W1

6,500,000 VNĐ
SANAKY VH-405W2

SANAKY VH-405W2

6,183,000 VNĐ
SANAKY VH-568HY2

SANAKY VH-568HY2

9,050,000 VNĐ
SANAKY VH-668HY3

SANAKY VH-668HY3

6,500,000 VNĐ
SANYO SF-C24K(W)

SANYO SF-C24K(W)

6,000,000 VNĐ
ALASKA BCD-2567N

ALASKA BCD-2567N

5,590 VNĐ
ALASKA HB-550N

ALASKA HB-550N

9,000,000 VNĐ
PANASONIC SCR-PT100G

PANASONIC SCR-PT100G

12,900,000 VNĐ
SANAKY VH 2899W1

SANAKY VH 2899W1

5,895,000 VNĐ
SANAKY VH-225A2

SANAKY VH-225A2

4,753,000 VNĐ
SANAKY VH-3699A1

SANAKY VH-3699A1

6,075,000 VNĐ
SANAKY VH-868HY2

SANAKY VH-868HY2

8,500,000 VNĐ
SANYO SF-CR27K(W)

SANYO SF-CR27K(W)

7,500,000 VNĐ
ALASKA BD-400

ALASKA BD-400

6,400,000 VNĐ
ALASKA IF-21

ALASKA IF-21

7,500,000 VNĐ
SANAKY VH-302VNM

SANAKY VH-302VNM

8,050,000 VNĐ
SANAKY VH-365W2

SANAKY VH-365W2

5,200,000 VNĐ
SANAKY VH-568W2

SANAKY VH-568W2

8,730,000 VNĐ